โลโก้เว็บไซต์ 25-11-61 เดินวิ่งผู้ป่วยมะเร็ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

25-11-61 เดินวิ่งผู้ป่วยมะเร็ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีเปิดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา