โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันประกวดสะเปา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแข่งขันประกวดสะเปา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันประกวดสะเปาหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันประกวดสะเปาหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา