โลโก้เว็บไซต์ 04-12-61 ร้องเพลงชาติไทย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

04-12-61 ร้องเพลงชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร มทร.ล้านนา พร้อมใจขับร้องเพลงชาติไทยน้อมรำลึกถึงความเป็นไทย
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา