โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลินเดือนธันวาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลินเดือนธันวาคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนธันวาคม
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.จ.อ.อำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา