โลโก้เว็บไซต์ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชการ “เกษตรราชมงคล” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม 2562 ณ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา