โลโก้เว็บไซต์ (MOU)โครงการหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(MOU)โครงการหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา MOU ร่วมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันที่ 25 มกราคม 2562 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนเพื่อป้องกันแก้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา