โลโก้เว็บไซต์ เครือข่ายห่างไกลแอลลกอฮอล์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครือข่ายห่างไกลแอลลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดเวทีแบ่งปันองค์ความรู้ สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาห่างไกลแอลกอฮอล์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ในฐานะศูนย์ประสานงานโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา