โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเชียงใหม่ กุมภาพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเชียงใหม่ กุมภาพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่โดย หน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา