โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ อ.แม่แจ่ม ตัวอย่าง The Best Practice | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ อ.แม่แจ่ม ตัวอย่าง The Best Practice

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ อ.แม่แจ่ม ตัวอย่าง The Best Practice
เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและคณะทำงานนักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแจ่ม นำโดย  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา