โลโก้เว็บไซต์ Art and Technology Space  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Art and Technology Space

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาArt and Technology Space
ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเปิดพื้นที่แสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและเทคโนโลยี Art and Technology Space ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา