โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาตร์ นำคณาจารย์คณะบริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา