โลโก้เว็บไซต์ 02-03-62  ร่วมงานพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

02-03-62 ร่วมงานพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ชัชวิน วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราขสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา