โลโก้เว็บไซต์ 08-03-62 mou ส่วนสนับสนุนโครงการหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

08-03-62 mou ส่วนสนับสนุนโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ มจธ.สร้างศูนย์ความร่วมมือสนับสนุนโครงการหลวง
วันที่ 8 มีนาคม 2562  ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา โดยรศ.ดร.สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา