โลโก้เว็บไซต์ องค์กรนักศึกษา 6 มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

องค์กรนักศึกษา 6 มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาองค์กรนักศึกษา 6 มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2562
องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา