โลโก้เว็บไซต์ rum with ME 2019  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

rum with ME 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรม “RMUTL Half Marathon : Run with ME. 2019” นำรายได้สนับสนุนการศึกษา
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศิษย์เก่าสาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “RMUTL Half Marathon : Run with ME. 2019” ในปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา