โลโก้เว็บไซต์ บันทึกเทปถวายพระพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บันทึกเทปถวายพระพร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา