โลโก้เว็บไซต์ วันผู้บริจาคโลหิตโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันผู้บริจาคโลหิตโลก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา รับรางวัลมหาวิทยาลัยผู้บริจาคโลหิตมากที่สุดเป็นลำดับสาม จากเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่
ในวันนี้(15 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. ผศ.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัยผู้บริจาคโลหิตมากที่สุดเป็นลำดับที่สามของจังหวัดเชียงใหม่ จากเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา