โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมอบรมจิตอาสา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมอบรมจิตอาสา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมอบรมจิตอาสา
รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กว่า 1,200 คน ร่วมอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดเชียงใหม่ “หลัก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา