โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรม ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา