โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Run 2020  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL Run 2020

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคืบหน้าความพร้อม กิจกรรมRMUTL Run 2020 ทีมงานเร่งคลอดตัวอย่างแบบเสื้อและเหรียญรางวัล
ทีมงาน RMUTL Run 2020 โดยสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันจัดกิจกรรม เดินวิ่งการกุศล RMUTL Run 2020 ขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้าย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา