โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัด RL Retreat ผ่าน 4 กลุ่มผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัด RL Retreat ผ่าน 4 กลุ่มผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัด RL Retreat ผ่าน 4 กลุ่มผู้บริหาร
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย (RL Retreat)” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา