โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายชัยมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายชัยมงคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายชัยมงคล
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 18:00 น. รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รออธิการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีวางพานพุ่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา