โลโก้เว็บไซต์ 09-08-62 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

09-08-62 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีถวายราชสสุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา