โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนบริษัทประกันภัยมอบเงินสนับสนุน มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนบริษัทประกันภัยมอบเงินสนับสนุน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาตัวแทนบริษัทประกันภัยมอบเงินสนับสนุน มทร.ล้านนา
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางสาวสิรินทร์นิชา วิทยธนันธร สำนักงานประกันภัย VIP ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท เทเวศประกันภัย ในการดูแลประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา