โลโก้เว็บไซต์ ผู้แทนจากกลุ่มศูนย์การค้าภาคเหนือเข้าพบสวัสดีปีใหม่อธิการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้แทนจากกลุ่มศูนย์การค้าภาคเหนือเข้าพบสวัสดีปีใหม่อธิการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาผู้แทนจากกลุ่มศูนย์การค้าภาคเหนือและผู้แทนจากบริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ (จำกัด)เข้าสวัสดีปีใหม่ อธิการฯ มทร.ล้านนา พร้อมสานต่อความมือการพัฒนานักศึกษาในทุกๆด้านร่วมกัน
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคุณสุรภี ขันอาษา ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มศูนย์การค้าภาคเหนือ พร้อมก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา