โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
ในเช้าวันนี้(1 มกราคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา