โลโก้เว็บไซต์ Milk Lin Grand Opening | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Milk Lin Grand Opening

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาMilk Lin Grand Opening
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดร้าน Milk Lin ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคคุณภาพสูง โดยมีนายบัลลพ์กุล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา