โลโก้เว็บไซต์ Milk Lin Grand Opening | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Milk Lin Grand Opening

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มกราคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 607 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดร้าน Milk Lin ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคคุณภาพสูง โดยมีนายบัลลพ์กุล  ทิพย์เนคร ผู้บริหาร บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ กล่าวที่มาของโครงการ ณ โรงอหาร มทร.ล้านนา

          ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโค Milk Lin เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา และ บริษัททเฟรชมิลล์ จำกัด เพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ในโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะการขายของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์นโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะการขายของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของในการฝึกทักษะด้านการขายโดยมี ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ

ร้าน Milk Lin จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโค อาทิ นมสด นมปั่น ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม เปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : Milk Lin Grand Opening


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา