โลโก้เว็บไซต์ พิธีดำหัวพระภูมิเทพนครราช และศาลครูบาศรีวิชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มทร.ล้านนา ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีดำหัวพระภูมิเทพนครราช และศาลครูบาศรีวิชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มทร.ล้านนา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีดำหัวพระภูมิเทพนครราช และศาลครูบาศรีวิชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มทร.ล้านนา ประจำปี 2563
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร รักษาการอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ประกอบพิธีสักการะพระศรีศากยมุนี โดยประดิษฐาน ณ ศาลาราชมงคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา