โลโก้เว็บไซต์ กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนากินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์
มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ชุมชนจัดกิจกรรม “กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์” งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา