โลโก้เว็บไซต์ อบรบการจัดการความรู้การเขียนบทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรบการจัดการความรู้การเขียนบทความ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ การเขียนบทความให้สามารถนำงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ การเขียนบทความให้สามารถนำงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา