โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีไหว้ครู 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
       วันที่ 3 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  เป็นประธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา