โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดพระสิงห์ 28 พ.ย. 63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดพระสิงห์ 28 พ.ย. 63

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและกองประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าฯ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนางสาวแววดาว ญาณะ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา