โลโก้เว็บไซต์ 22-04-64 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

22-04-64 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีนำบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
        วันที่ 22 เมษายน 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหารแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา