โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีนำบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีนำบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 678 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 22 เมษายน 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)พ.ศ. 2564 ณ ลานศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย – พ่อปู่เทพนครราช มทร.ล้านนา โดยอธิการอธิการบดีเป็นประธานถวายเครื่องสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยอันได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัยและองค์พ่อปู่พระภูมิเทพนครราช  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สืบทอดประเพณีอันดีงามนี้มาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเกิดความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยตามความเชื่อของประเพณีล้านนา

        ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการจัดพิธีในสถานที่โล่งแจ้งและจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้าเป็นคณะผู้บริหารและช่วงสาย เป็นบุคลากร โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงาน และมีการจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 (Covid-19)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา