โลโก้เว็บไซต์ ถักทอจากหัวใจ ผ้าทอลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  ผลงานกลุ่มผู้พกพร่องทางสายตาชุมชุนกะเหรี่ยงบ้านยางเปาเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ถักทอจากหัวใจ ผ้าทอลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  ผลงานกลุ่มผู้พกพร่องทางสายตาชุมชุนกะเหรี่ยงบ้านยางเปาเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาถักทอจากหัวใจ ผ้าทอลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  ผลงานกลุ่มผู้บกพร่องทางสายตาชุมชุนกะเหรี่ยงบ้านยางเปาเหนือ
ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา