โลโก้เว็บไซต์ พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยฯ 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยฯ 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาตัวแทนนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2565
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายมงคล สารแปง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา อุปนายกสโมสรนักศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างรักษาการนายกสโมรนักศึกษา มทร.ล้านนา ได้เป็นตัวแทนนักศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา