โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 814 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายมงคล สารแปง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา อุปนายกสโมสรนักศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างรักษาการนายกสโมรนักศึกษา มทร.ล้านนา ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ "ประเพณีขึ้นดอยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในปัจจุบัน" และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ภายใต้ชื่อ "งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานประจำปี 2565" ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา