โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุ... >> อ่านต่อ


ความหมายตราสัญลักษณ์ ๗๒ พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายเพื่อใช้ในการเผยแพร่ในห้วงเวลาของการจัดการเฉลิมพระเกียรติตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        ความหมายตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISWB 2024
พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญจากเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้เข้าร่วมงาน  การประชุมวิชาการระดับ 16th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2024)  ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม         กิจกรร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเวทีเสวนาการขับเคลื่อน ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัลด้วยมาตรวิทยา
พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์พร้อมด้วย ดร.สุทธิศักดิ์  สุขัมศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเวทีเสวนาการขับเคลื่อนภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัลด้วยมาตรวิทยา ณ โรงแรม แกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน ภายใต้โครงการมาตรวิทยาสัญจร "Metrology And Industry In Automation And Digital ERA" โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (สว.) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวทางการพัฒนานักศึกษาส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
พุธ 24 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 ก.ค. 67) เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษาวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นเวลา 15.30 น. ผ... >> อ่านต่อ


งานห้องสมุด จัดโครงการ ''มุ่งสู่ห้องสมุดสีเขียว รักษ์โลกด้วยไอเดีย ปี '' ๖๗ '' ตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ มทร.ล้านนา
พุธ 24 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๔๕ น. งานห้อสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ “ มุ่งสู่ห้องสมุดสีเขียว รักษ์โลกด้วยไอเดีย ประจำปี ๒๕๖๗ ” ณ บริเวณ Co - Working Space (ลานทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากร และนักศึกษา) และบริเวณใต้ถุนอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ... >> อ่านต่อคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้อนรับที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
พุธ 24 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ขอต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติและ ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมผลงาน และการเรียนการสอนของคณะฯ โดยมีท่านอธิการบดีพร้อมทีมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ให้การต้อนรั... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 9811


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon