โลโก้เว็บไซต์ News Clipping | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : News Clipping


News Clipping-10-2-64_มทร.ล้านนา น่าน เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย มั่นใจกว่า
พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่านและสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จัด “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์”  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 34


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา