โลโก้เว็บไซต์ News Clipping | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : News Clipping

ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานหลังพิมพ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานหลังพิมพ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  1,177,000.00  บาท ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 27 ก.พ. - 5 มี.ค.  2561  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1.... >> อ่านต่อ

ภาพข่าว มอบอาคาร @ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

ภาพข่าวมอบอาคาร หนังสือพิมพ์เดิลินิวส์วันที่ 7 ธันวาคม 2560.pdf >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา