โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก
อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 / คลังความรู้

  องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก  โดย คเชนทร์ เครือสาร เชียงใหม่:  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2564 จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-922-4  ISBN 978-974-625-923-1 (E-Book)   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือ "องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก" นี้ เรียบเรียงจากเอกสาร และประสบการ... >> อ่านต่อ


ประกาศเผยแพร่แผนซื้อสิทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (Speexx) จำนวน 2,949 สิทธิ์
อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อสิทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (Speexx) จำนวน 2,949 สิทธิ์ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/07/20210713112324_45706.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศเผยแพร่แผนซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (ขนาด 70 แกรม/500 แผ่น/รีม)
อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (ขนาด 70 แกรม/500 แผ่น/รีม) https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/07/20210713113515_75936.pdf >> อ่านต่อเชียงใหม่ยกระดับคุมเข้มโควิด ห้ามทุกโรงเรียนจัด On Site
จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

เชียงใหม่ยกระดับคุมเข้มโควิด ห้ามทุกโรงเรียนจัด On Site เริ่ม 13 ก.ค. โรงเรียนกินนอนห้ามนักเรียนกลับบ้าน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา WFH เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 72/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้ยกเลิก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ สั่งให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : ยืมต่อหนังสือด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต (online renewal service)
จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : ยืมต่อหนังสือด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต (online renewal service) ยืมต่อสูงสุดได้ติดต่อกัน 3 ครั้ง ช่องทางการใช้บริการ : http://autolib.rmutl.ac.th  *** นักศึกษา และบุคลากร ขยายเวลายืมคืน เป็น 30 วัน *** อาจารย์ ยืมได้ 1 ภาคการศึกษา >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ”
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / ข่าวอบรม/เสวนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ”  ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams แต่ละพื้นที่   ***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานท้องถิ่น ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          9 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย  อำเภอเมือง จังหวัดลำปางภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดย ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายอรุณ  พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดยนายมานิตย์  อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมบริจาคน้ำดื่มแก่ผู้รับวัคซีน โควิด-19
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ธัญวดี สุจริตธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบน้ำดื่ม  จำนวน 500 ขวด แก่เทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อใช้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  โดยมีนายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบิน  ปาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับพื้นที่
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายฉกาจ กาญจนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับพื้นที่ นำโดย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด คณะทำงานฯระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาตรวจสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต(ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 (กัญชง) ของนายไตรทศ ใจศรีธิ สถานที่ขออนุญาต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 5877


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา