โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดแข่งขันทักษะ 6 เขตพื้นที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดแข่งขันทักษะ 6 เขตพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาบริหารธุรกิจฯ จัดแข่งขันทักษะ 6 เขตพื้นที่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่” คร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา