โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ติวเข้มระเบียบพัสดุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ติวเข้มระเบียบพัสดุ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ติวเข้มระเบียบพัสดุ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการ “อบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ” หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา