โลโก้เว็บไซต์ ผู้แทนกาชาดเชียงใหม่ติดตามและเยี่ยมนักศึกษทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้แทนกาชาดเชียงใหม่ติดตามและเยี่ยมนักศึกษทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้แทนกาชาดเชียงใหม่ติดตามและเยี่ยมนักศึกษทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับผู้แทน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา