โลโก้เว็บไซต์ 26-12-61แถลงข่าวรัตนโกสินทร์เกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

26-12-61แถลงข่าวรัตนโกสินทร์เกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้อำนวยการ กพน. นำทีมร่วมงานแถลงข่าว “รัตนโกสินทร์เกมส์”
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  หัวหน้างานกีฬา ประธานสภานักศึกษา ร่วมพิธีแถลงข่าว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา