โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันพัฒน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา