โลโก้เว็บไซต์ แถลงสรุปผลการดำเนินงาน 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แถลงสรุปผลการดำเนินงาน 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาแถลงสรุปผลการดำเนินงาน 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ในฐานะแกนนำในการได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา