โลโก้เว็บไซต์ 28-05-62 ตรวจเยี่ยม ศูนย DSS | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

28-05-62 ตรวจเยี่ยม ศูนย DSS

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา รับการตรวจเยี่ยมจาก สกอ.ด้านการจัดการศึกษาคนพิการ
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา