โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความอาลัยองคมนตรีและรัฐบุรุษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความอาลัยองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมแสดงความอาลัยองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ลงนามไว้อาลัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา