โลโก้เว็บไซต์ ชลาลัย กมลคุณาชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : ชลาลัย กมลคุณาชัย

ประชุมชี้แจงโครงการล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ปีที่ 3
เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (13 ก.ค. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ได้รับเกียรติจากผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งเนื้อหาการประชุมประกอบด้วยการสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสำหรับกลุ่มสถานศึกษาเครือข่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 การนำเสนอรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้า... >> อ่านต่อ


Young Inventors: นำเสนอแผนสร้างแบรนด์ พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ Thailand 4.0
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดการประเมินแผนโครงร่างงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณ และวิธีการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบ RMUTL-STEAM3 ภายใต้โครงการจัดกระบวนการคิด การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี จัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ในการเป็นนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ (Young Inventors) ซึ่งจากหลังจากนี้จะได้นำผลงานนวัตกรรมไปจัดแสดงและประก... >> อ่านต่อ


พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 ก.ค. 62 ที่วิหารหลวงพ่อมงคล ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดยปีนี้มหาวิทยาลัยฯ จะได้นำเทียนที่หล่อขึ้นไปถวาย ณ วัดหนองกระโห้ วัดดอยคีรี วัดเขาถ้ำ และวัดโคกพลู ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ภาพเพิ่มเติมที่: >> อ่านต่อ


มอบตู้หยอดเหรียญเสี่ยงทายอัตโนมัติแก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

วันที่ 27 มิ.ย. 62 ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก เป็นผู้แทนมอบตู้หยอดเหรียญเสี่ยงทายอัตโนมัติให้แก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตู้หยอดเหรีญเสี่ยงทายอัตโนมัติ จัดทำโดยหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม ด้วยการเขียนแอปพลิเคชันร่วมกับกลไกวงจรขอ... >> อ่านต่อ


เหล่ากาชาดมอบสิ่งของนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์
พุธ 26 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) ให้การต้อนรับนางสุดาภรณ์  สงวนสัตรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมมอบสิ่งของแก่นักศึกษา >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมปลูกต้นรังผึ้งพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จันทร์ 29 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (29 เม.ย. 62) เวลา 10.00 น. ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีปลูกต้นรังผึ้งพระราชทาน โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี สืบเนื่องจากวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด... >> อ่านต่อ


โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา เนื่องในวันมาฆบูชา
พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ก.พ. 62 ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา โดยกิจกรรมมีการฟังเทศน์ ฟังธรรม ก่อนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อมงคล เพื่อให้นักศึกษาได้นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีว... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชีจัดโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายรูปด้วย Smart Phone เพื่อสร้าง Profile สำหรับบัณฑิตมืออาชีพ
พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ก.พ. 62 ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ ผศ.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายรูปด้วย Smart Phone เพื่อสร้าง Profile สำหรับบัณฑิตมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสาขาการบัญชี และได้วิทยากร ส.อ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน เทคนิคการถ่ายภาพง่ายๆ ให้สวย รวมทั้งการจัดองค์ประกอบภาพ ฯลฯ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก เชิญท้องตราพระราชสีห์ร่วมขบวนแห่งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2561-2562
ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิด "งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2561-2562" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำขบวนอัญเชิญท้องตราพระราชสีห์เข้าสู่บริเวณพิธีหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีการแต่งกายและการจัดริ้วขบวนอย่างสวยงาม ตามด้วยขบวนรั้งราชการเมืองตาก ขบวนรวมพลพรรคกู้ชาติ และขบวนปราบอริราชปราบดาภิเษก โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตาก จากนั้นเวลา 19.00 น. นายสมชัย​ กิจเจริญรุ่งโรจน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็... >> อ่านต่อ


รับมอบทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก
พุธ 26 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

วันนี้ (26 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมพะยอม มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ประกอบด้วย 1. นายปฎิภาณ  จันทรศิริ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 2. นางสาวจุฑาทิพย์  สังข์ทอง สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 3. นางสาวพงศ์ศุลี  แซ่เฮ่อ  สาขาวิช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 43


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา